Scroll To Top
Gezinstherapie Soest

Gezinstherapie

Als gestalttherapeut en systeemspecialist kan ik mezelf als instrument inzetten als onderdeel van een veranderingsproces binnen gezinnen.  Vanuit oprechte nieuwsgierigheid , respect en zonder te veroordelen kan ik naar ieder gezinslid luisteren om te zien wat nodig is om jullie onderlinge evenwicht als gezin te herstellen. Gezinstherapie kan helpend zijn in situaties waarbij verstoorde relaties binnen een gezin leiden tot onderlinge verwijdering, conflicten, gedragsproblemen, klachten of ziektes.

Jouw gezin:

 • heeft een gezinslid verloren
 • kenmerkt zich door machtsstrijd onderling
 • vindt het lastig om conflicten aan te gaan
 • vindt het lastig om het contact onderling te herstellen na een conflict
 • heeft een gezinslid die chronisch ziek is
 • heeft een gezinslid met een psychiatrische diagnose
 • is een samengesteld gezin
 • heeft 1 of meerdere adoptiekinderen

Doordat er zo veel verschillende soorten gezinnen bestaan, zijn er ook ontzettend veel situaties denkbaar waarin gezinstherapie kortdurend nodig kan zijn. Binnen één gezin kunnen heel verschillende persoonlijkheden samenleven, wat voor spanningen kan zorgen omdat men elkaar niet goed begrijpt.

geen wachtlijst

client staat centraal

kortlopend

vertrouwelijk

Elk gezin is anders, niet alleen wat betreft de gezinssamenstelling, maar ook wat betreft de eigen afspraken, omgangsregels en verwachtingen. Bovendien heeft elk lid van het gezin ook nog eens zijn eigen persoonlijkheid. Zo nu en dan een onenigheid of probleem binnen het gezin is heel normaal. Maar het kan gebeuren dat de gezinsproblemen zo ernstig zijn of te lang aanhouden, dat de druk op het gezin te groot wordt. De problemen gaan dan van kwaad tot erger. In dat geval kan gezinstherapie een oplossing bieden. Samenleven kan namelijk een ware kunst zijn.

Binnen de gezinstherapie wordt ieder gezin benaderd als een uniek systeem. Binnen mijn praktijk zijn alle soorten gezinnen welkom, waaronder eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen met adoptiekinderen etc. Er wordt binnen deze therapievorm niet gekeken naar één persoon, maar de focus ligt op de wisselwerking tussen de gezinsleden. We gaan samen onderzoeken waar de kern van het probleem ligt door onder andere reactiepatronen binnen het gezin te ontdekken. Hierdoor kunnen vicieuze cirkels worden doorbroken, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe inzichten die tot positieve veranderingen kunnen leiden.

 • De ontwikkeling van een samengesteld gezin verschilt fundamenteel met een biologisch gezin. Er is tijd, geduld en veel liefde voor elkaar nodig om het ‘te redden als stiefouders.’ Kortom, het is hard werken. Als stiefouder moet je een geweldige acrobaat zijn, want je moet in staat zijn zorgvuldig te balanceren tussen je eigen behoefte en die van je gezin.

  De realiteit voor dit type gezin is, is dat het een fundament van verdriet heeft. Het grootste deel van het gezin heeft iets te verwerken gehad, een overlijden of een scheiding. Er komen twee gezinsculturen bij elkaar, met ieder eigen gewoontes, normen en waarden. In een nieuw gezin moet alles opnieuw ontdekt worden, er komen nieuwe regels en gewoontes. Best een klus dus.

  Doordat er zoveel dynamieken, loyaliteitsconflicten, jaloezieën etc. kunnen spelen binnen een samengesteld, kan het fijn zijn daar hulp bij te krijgen. Naast Gestalttherapeut en systeemtherapeut i.o. ben ik ook ervaringsdeskundige als stiefmoeder en ik merk dat dat gegeven door mijn cliënten als waardevol wordt ervaren.

  • Intake binnen 2 weken na aanmelding
  • Gezinstherapie kost € 115 
  • Een sessie duurt 75 minuten
  • Sessies die beginnen na 18:00 uur vallen onder het avondtarief. In overleg kom ik bij jullie thuis. In deze twee gevallen geldt een toeslag van € 20.
  • Zie hier voor de algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring

  Zorgverzekeraars zien gezinstherapie als een vorm van coaching en niet als therapie. Om deze reden worden de sessies voor gezinstherapie dan ook niet door hun vergoedt.

  samengesteld-gezin.jpg