Scroll To Top
therapie Soest

Colofon

Heidi van der Ree
Den Blieklaan 77
3766 AS Soest
Nederland

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel Heidi van der Ree de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Heidi van der Ree niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Ik aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Heidi van der Ree. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heidi van der Ree niet toegestaan.

samengesteld-gezin.jpg